Om Bitcon

Bitcon är ett ingenjörsföretag med inriktning på industriell automation som bildades 1999.
Vårt motto är "långsiktiga lösningar med långsiktiga relationer".
Detta innebär att vi alltid ska skapa tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar med kompetent personal som har förståelse för kundens behov.

Vi har idag kontor i Kalmar och Karlskrona och våra kunder består av industrier, entreprenörer, privata företag samt offentliga aktörer.
Bitcon skall vara fabrikatsmässigt obundna att välja den lösning som passar kund och projekt bäst.
Vi ska också ha fördjupade kontakter med systemleverantörer av PLC-system, SCADA/HMI-produkter, kommunikationsprodukter etc.