Elkonstruktion / projektering

Elkonstruktion samt elprojektering är en väsentlig del av vår verksamhet.
Vi utför elkonstruktion av apparatskåp och automatiksystem med moderna hjälpmedel.
I flertal projekt utför vi även planritningar för allmän el, kraft, belysning mm och förfrågningsunderlag för upphandlingar, både i egen regi och med hjälp av samarbetspartners.
Kalkyler för beslutsunderlag och förstudier i tidiga projektstadier ingår i många uppdrag.