Service av styrsystem, kommunikationsenheter mm

Våra kunder är i de flesta fall beroende av hög tillgänglighet och snabba åtgärder då problem uppstår.
Vi utför både förebyggande underhåll och avhjälpande felsökningar med reparationer och utbyten.
Har Ni behov av regelbunden översyn av styrsystem, mätinstrument, SCADA-system etc. så kan vi teckna ett serviceavtal med regelbundna anläggningsbesök.
Vid oregelbundna eller oplanerade behov kontaktas vår personal som kan hjälpa till med ett flertal olika serviceåtgärder som t ex byte av elektronikenheter, felsökning, förmedling av reservdelar etc.
I vårt akutlager finns ett flertal styrsystems- samt elektronikkomponenter för korta ledtider och ökad service.